مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌شرقی

آذربایجان‌شرقی در صدور پروانه «افتا» رتبه دوم کشوری را داراست
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات:

آذربایجان‌شرقی در صدور پروانه «افتا» رتبه دوم کشوری را داراست

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌شرقی گفت این استان رتبه دوم کشوری را در زمینه صدور پروانه «افتا» (گواهی‌های فعالیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) دارا بوده و از اول سال جاری تاکنون هفت پروانه صادر شده و مجموع آنها به ۲۵ مورد رسیده است.