مدیرکل امور عشایر

۵۰ هزار راس دام مازاد برنیاز عشایر آذربایجان‌شرقی خریداری می‌شود
مدیرکل امور عشایر:

۵۰ هزار راس دام مازاد برنیاز عشایر آذربایجان‌شرقی خریداری می‌شود

مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌شرقی گفت: با هدف حمایت از تولید دام و ایجاد تعادل و تنظیم بازار، خرید تضمینی ۵۰ هزار دام زنده مازاد بر نیاز از عشایر استان در دستور کار قرار گرفت.