مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی

تحویل ۳۷ واحد مسکونی به خانواده‌های دارای معلول آذربایجان شرقی طی هفته جاری
مدیرکل بهزیستی استان خبر داد

تحویل ۳۷ واحد مسکونی به خانواده‌های دارای معلول آذربایجان شرقی طی هفته جاری

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی با اشاره به افتتاح 37 واحد مسکن برای معلولان در هفته جاری که ۹ واحد آن برای خانواده‌های دارای دو معلول است، گفت: طی یکسال گذشته، ۴۳۴ واحد مسکونی به خانواده‌های معلولان استان تحویل داده شده است.