مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی

دیدار مردمی مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با مردم شریف باسمنج

دیدار مردمی مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با مردم شریف باسمنج

مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با مردم شریف باسمنج دیدار و در جریان مشکلات آنان قرار گرفت.