مدیریتی سنتی

مدیریت سنتی در شهرداری‌ها جوابگو نیست/ حل معضلات اجتماعی، حاصل توجه به بخش خصوصی
شهردار تبریز:

مدیریت سنتی در شهرداری‌ها جوابگو نیست/ حل معضلات اجتماعی، حاصل توجه به بخش خصوصی

شهردار تبریز گفت: نگاه مدیریتی سنتی در شهرداری‌ها جوابگو نیست و باید از این نوع نگاه به شهرداری و شوراها عبور کنیم.