مدیریت و برنامه ریزی

راه آهن اردبیل در موعد مقرر به بهره‌برداری می‌رسد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل:

راه آهن اردبیل در موعد مقرر به بهره‌برداری می‌رسد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: با تامین کامل اعتبارات راه آهن در سال جاری و منابع پیش‌بینی شده برای سال آینده این پروژه در موعد مقرر به بهره‌برداری می‌رسد