مدیر آموزش و پرورش اهر

تعهد خیران اهر برای ساخت ۲۸ باب مدرسه

تعهد خیران اهر برای ساخت ۲۸ باب مدرسه

مدیر آموزش و پرورش اهر اعلام کرد: خیران مدرسه ساز شهرستان در ماه های گذشته ساخت ۲۸ باب مدرسه را متعهد شده اند.