مدیر آموزش و پرورش ماکو

کرونا بازماندگان از تحصیل سطح متوسطه در ماکو را افزایش داد
مدیر آموزش و پرورش ماکو؛

کرونا بازماندگان از تحصیل سطح متوسطه در ماکو را افزایش داد

مدیر آموزش و پرورش ماکو گفت: مدارس شهرستان آماده میزبانی از دانش‌آموزان بوده و با شیوه نامه های بهداشتی، مدارس کم جمعیت روستایی و عشایری از اوایل مهر فعالیت خود را شروع می کند.