مدیر تعاون

مدیر تعاون روستایی آذربایجان شرقی منصوب شد

مدیر تعاون روستایی آذربایجان شرقی منصوب شد

انتصاب مدیر تعاون روستایی آذربایجان شرقی مراسم تکریم و معارفه رحیم مهردادی به عنوان سرپرست مدیریت تعاون روستایی آذربایجان شرقی، با حضور فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی برگزار شد.