مدیر جهاد کشاورزی

آزادسازی سه هکتار از اراضی کشاورزی تبریز

آزادسازی سه هکتار از اراضی کشاورزی تبریز

مدیر جهاد کشاورزی تبریز گفت: با تخریب ۲۵ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی بارانلوی خسروشاه ۳۰ هزار مترمربع دیگر از اراضی کشاورزی این شهرستان آزاد شد.