مدیر عامل آرامستان

افزایش تصاعدی آمار متوفیان کرونایی در تبریز/ احتمال کمبود خودروی حمل متوفی

افزایش تصاعدی آمار متوفیان کرونایی در تبریز/ احتمال کمبود خودروی حمل متوفی

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز نسبت به افزایش تصاعدی متوفیان کرونایی در این شهر هشدار داد.