مد

طراحان لباس به سمت عرضه پوشاک نوین با نمادهای سنتی حرکت کنند
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس:

طراحان لباس به سمت عرضه پوشاک نوین با نمادهای سنتی حرکت کنند

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: طراحان لباس به سمت عرضه پوشاک نوین الهام گرفته از نمادهای سنتی و تاریخی ایرانی- اسلامی حرکت کنند.