مراتع

خاکستر شدن اراضی آینالو در سایه بی‌تدبیری!
"تبریزمن" از علل تکرار آتش سوزی در جنگل‌های بِکر قره‌داغ گزارش می‌دهد؛

خاکستر شدن اراضی آینالو در سایه بی‌تدبیری!

اهمیت تدبیر برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ آتش‌سوزی‌های قبلی زمانی دوچندان می شود که بدانیم سال قبل افزون بر ۶۰ مورد آتش‌سوزی در اراضی جنگلی و مراتع آذربایجان شرقی رخ داده است بدون اینکه کک مسئولان مربوطه بِگزَد!

ایلات و محیط‌‌‌‌ زیست قره‌داغ
یادداشت/

ایلات و محیط‌‌‌‌ زیست قره‌داغ

خاک و مرتع روییده بر آن تنها منبعی است که اقتصاد ایلات قره داغ بدان وابسته است و ایلات بایستی جهت تداوم چرخه اقتصادی فرزاندان‌شان در آینده نسبت به حفظ مرتع و جلوگیری از فرسایش خاک حساس باشند.

دوئل‌ نافرجام دو مدیر/ ارسباران در انتظار آتش‌ِ ناهماهنگی
خبر/

دوئل‌ نافرجام دو مدیر/ ارسباران در انتظار آتش‌ِ ناهماهنگی

مدیرکل سازمان محیط ‌زیست از عدم تخصیص اعتبار لازم در خصوص اطفای حریق جنگل‌ها انتقاد کرد و این اظهارات با واکنش رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مواجه گردید.