مراجع تقلید

مشکلی برای تامین کالا‌های اساسی نداریم
معاون اول رئیس جمهور :

مشکلی برای تامین کالا‌های اساسی نداریم

مخبر با توجه به تأثیر جنگ اوکراین در افزایش قیمت جهانی غلات گفت: با تدابیر دولت مشکلی در زمینه تأمین کالا‌های اساسی وجود ندارد.