مراغه ادبیات

درگذشت استاد کریمی شیفتگان ادب را در غمی بزرگ فرو برد
پیام مشترک امام جمعه و فرماندار مراغه؛

درگذشت استاد کریمی شیفتگان ادب را در غمی بزرگ فرو برد

امام جمعه و فرماندار مراغه در پیام مشترکی به مناسبت درگذشت استاد کریمی، نوشتند: بار دیگر گلچین روزگار، یکی از مفاخر معاصر و گل‌های بوستان فرهنگ و هنر غنی این سرزمین را برچید و شیفتگان ادب و هنر را در غمی بزرگ فرو برد.