مراودات اقتصادی

تجّار آذربایجان‌غربی آماده مشارکت اقتصادی در جمهوری آذربایجان هستند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اورمیه:

تجّار آذربایجان‌غربی آماده مشارکت اقتصادی در جمهوری آذربایجان هستند

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه گفت: فعالان اقتصادی آذربایجان‌غربی آمادگی کافی برای مشارکت در بازسازی منطقه قره‌باغ و توسعه مراودات اقتصادی با جمهوری آذربایجان را دارند و ظرفیت لازم نیز مهیاست.