مراکزسلامت

ضد عفونی‌ها کم، ولی هدف‌دارتر شده‌ است/ نگرانی از بابت آلودگی آب شهری وجود ندارد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

ضد عفونی‌ها کم، ولی هدف‌دارتر شده‌ است/ نگرانی از بابت آلودگی آب شهری وجود ندارد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گفت: محل‌هایی که ضد عفونی آن‌ها لازم است، توسط کارشناسان بهداشتی تعریف و ضد عفونی‌ها کم، اما بر اساس توالی و هدف دار و از طرف وزارت مشخص شده‌اند.