مراکز بهداشتی

جزئیات اجرای طرح «پزشکی خانواده» اعلام شد

جزئیات اجرای طرح «پزشکی خانواده» اعلام شد

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به برنامه‌های وزارت بهداشت برای بازآموزی نیروهای بهداشتی برای ارائه خدمات در طرح پزشکی خانواده، گفت: فرآیند آموزش و بازآموزی نیروهای بهداشتی در این طرح، در دستور کار قرار گرفته است.