مرتضی موحدنیا

“مرتضی موحدنیا” سرپرست اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی شد
با حکم استاندار؛

“مرتضی موحدنیا” سرپرست اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی شد

استاندار آذربایجان شرقی طی حکمی، مرتضی موحدنیا را به عنوان سرپرست اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری منصوب کرد.