مردانی

پیاده‌سازی منویات رهبر انقلاب بسیاری از مشکلات را حل می‌کند
مردانی:

پیاده‌سازی منویات رهبر انقلاب بسیاری از مشکلات را حل می‌کند

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با اشاره به هدایت‌های رهبر انقلاب در پیشرفت‌های علم و فناوری کشور گفت: پیاده‌سازی منویات رهبر انقلاب بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.