مردم آذری

خوشحالم مردم ترک زبان «آتابای» را دوست دارند
نیکی کریمی:

خوشحالم مردم ترک زبان «آتابای» را دوست دارند

نیکی کریمی گفت : خوشحالم فیلم آتابای در نمایش های مختلفی که داشته است، مردم ترک زبان فیلم را دوست دارند.