مرزبانی

سرباز هنگ مرزی پیرانشهر به شهادت رسید
خبر/

سرباز هنگ مرزی پیرانشهر به شهادت رسید

معاون اجتماعی فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از شهادت سرباز هنگ مرزی پیرانشهر دیروز حین گشت زنی خبر داد.