مرز جلفا

صادرات از گمرک جلفا ۳۵ درصد افزایش یافت
سرپرست اداره کل گمرک جلفا:

صادرات از گمرک جلفا ۳۵ درصد افزایش یافت

سرپرست اداره کل گمرک جلفا اعلام کرد: ارزش کالاهای صادر شده از گمرک جلفا در مدت سپری شده از سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۵ درصد افزایش یافت.