مرکز آموزش جوار کارگاهی

راه‌اندازی اولین مرکز آموزش جوار کارگاهی در ارس

راه‌اندازی اولین مرکز آموزش جوار کارگاهی در ارس

مدیر اداره کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد ارس از راه‌اندازی اولین مرکز آموزش جوار کارگاهی در یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدی پوشاک در این منطقه خبر داد.