مرکز اشتغال‌ و کارآفرینی بانوان شهرجدید سهند

افتتاح مرکز اشتغال‌ و کارآفرینی بانوان شهرجدید سهند

افتتاح مرکز اشتغال‌ و کارآفرینی بانوان شهرجدید سهند

مرکز اشتغال‌ و کارآفرینی بانوان در شهر جدید سهند با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.