مرکز بین المللی ارس

مرکز بین‌المللی ارس دانشگاه پیام‌نور راه‌اندازی می‌شود

مرکز بین‌المللی ارس دانشگاه پیام‌نور راه‌اندازی می‌شود

رییس دانشگاه پیام نور آذربایجان‌شرقی از راه‌اندازی مرکز بین‌المللی ارس دانشگاه پیام‌نور در جلفا و هادیشهر خبر داد.