مسئولیت اجتماعی

احداث ۲۰۰۰ کلاس درس در اردبیل پیش بینی شده است
مدیرکل نوسازی مدارس اردبیل:

احداث ۲۰۰۰ کلاس درس در اردبیل پیش بینی شده است

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت: با توجه به نرخ رشد جمعیت دانش آموزی و پائین بودن سرانه آموزشی در اردبیل احداث ۲ هزار کلاس درس در سال های آینده پیش بینی شده است.

استاندار آذربایجان‌شرقی خواستار شد؛ تسریع در بازگشت حقوق دولتی و مسئولیت‌های اجتماعی معادن

استاندار آذربایجان‌شرقی خواستار شد؛ تسریع در بازگشت حقوق دولتی و مسئولیت‌های اجتماعی معادن

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه وصول حقوق دولتی معادن بر اساس قانون بوده و دولت نیز این موضوع را تسهیل کرده است، پیگیری برای تسریع در بازگشت حقوق دولتی و مسئولیت‌های اجتماعی معادن به استان ها برای استفاده در طرح های استانی همچون راه های روستایی و نیازهای منطقه ای را خواستار شد.

آیا انتخاب اسامی محلی برای نوزادان محدودیت دارد؟

آیا انتخاب اسامی محلی برای نوزادان محدودیت دارد؟

طی سال های اخیر یکی از مباحث مهم اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور که همواره بازتاب وسیعی در شبکه های اجتماعی داشته و دارد، مربوط به انتخاب اسامی محلی ترکی، کردی، لری، ارمنی و ... است؛ اینکه ممنوعیت و محدودیتی در این باره وجود دارد یا نه، سئوالی که نیازمند روشنگری است.