مسئول بسیج اقشار سپاه عاشورا

پویش اهدای خون به نیت ۱۰ هزار شهید آذربایجان شرقی

پویش اهدای خون به نیت ۱۰ هزار شهید آذربایجان شرقی

مسئول بسیج اقشار سپاه عاشورا از اجرای پویش اهدای خون به یاد و نام 10 هزار شهید استان آذربایجان شرقی خبر داد.