مسابقات انتخابي استاني

مسابقات انتخابی استانی مبارزه جنگجویان ووشو

مسابقات انتخابی استانی مبارزه جنگجویان ووشو

با حضور ورزشكاران شهرستانهاي تابعه روز جمعه ١٦ مهرماه ١٤٠٠ در خانه ووشو استان به ميزباني هيئت شهرستان تبريز برگزار شد.