مسابقات انتخابی کشتی فرنگی

برگزاری اولین دوره مسابقات انتخابی کشتی جوانان آذربایجان شرقی در اهر
رئیس هیات کشتی استان خبر داد

برگزاری اولین دوره مسابقات انتخابی کشتی جوانان آذربایجان شرقی در اهر

رئیس هیات کشتی آذربایجان شرقی از برگزاری نخستین دوره مسابقات انتخابی کشتی فرنگی و جوانان این استان به میزبانی شهرستان اهر خبر داد.