مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی آذربایجان شرقی

دونده‌های برتر آذربایجان‌شرقی معرفی شدند

دونده‌های برتر آذربایجان‌شرقی معرفی شدند

نفرات برتر مسابقات قهرمانی آذربایجان‌شرقی در رشته دوی صحرانوردی، معرفی شدند.