مسابقات پاورلیفتینگ

مسابقات پاورلیفتینگ باشگاههای آذربایجان شرقی

مسابقات پاورلیفتینگ باشگاههای آذربایجان شرقی

مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاههای آذربایجان شرقی به میزبانی شهرستان تبریز برگزار شد.