مسابقات گلبال

نفرات برتر مسابقات گلبال ۶ جانبه در تبریز معرفی شدند

نفرات برتر مسابقات گلبال ۶ جانبه در تبریز معرفی شدند

با برگزاری مسابقات گلبال ۶ جانبه تبریز، نفرات برتر معرفی شدند.