مستمری بگیر

انتخاباتی که در تبریز نیمه تمام ماند

انتخاباتی که در تبریز نیمه تمام ماند

انتخابات هفتمین دوره کانون بازنشستگان تبریز با شکستن شیشه و آسیب دیدن کامپیوترهای محل برگزاری نیمه تمام ماند.

یک‌هزار و ۲۰۰ زن سرپرست خانوار در هشترود مستمری‌بگیر هستند

یک‌هزار و ۲۰۰ زن سرپرست خانوار در هشترود مستمری‌بگیر هستند

فرماندار هشترود بر توانمندی زنان سرپرست خانواده تاکید کرد و گفت: یکهزار و ۲۰۰ زن سرپرست خانوار زیرپوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان قرار دارند و سالانه ۱۰ درصد از آنان توانمندسازی می‌شوند.