مسعود میرکاظمی

کمترین تغییرات صورت گرفته در بررسی ۶ تبصره لایحه بودجه در مجلس
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح کرد؛

کمترین تغییرات صورت گرفته در بررسی ۶ تبصره لایحه بودجه در مجلس

میرکاظمی گفت: مجلس قول داده است که سقف بودجه را افزایش ندهد، در بودجه سال جاری سقف تغییر نکرد و امروز می‌توانیم با اطمینان بگوییم بالغ بر ۹۵ درصد برنامه با عملکرد تطبیق داشت.