مسلم اورنگی

سرپرست جدید مرکز علمی کاربردی خانه کارگر تبریز معرفی شد

سرپرست جدید مرکز علمی کاربردی خانه کارگر تبریز معرفی شد

در مراسمی با حضور رئیس مرکز علمی کاربردی خانه کارگر کشور، دکتر مسلم اورنگی به عنوان سرپرست جدید مرکز علمی کاربردی خانه کارگرتبریز معرفی شد.