مسی

پول عربستانی‌ها فریبنده است اما حرکت مسی ناراحت کننده بود
ریوالدو :

پول عربستانی‌ها فریبنده است اما حرکت مسی ناراحت کننده بود

ستاره پیشین بارسلونا از رویکرد ستارگان حال حاضر دنیا در قبال پیشنهادهایی مالی پرزرق و برقی که دریافت می‌کنند، ایراد گرفت.