مس انجرد

ضرورت آغاز عملیات اجرایی فاز دوم توسعه مس انجرد اهر
فرماندار تاکید کرد؛

ضرورت آغاز عملیات اجرایی فاز دوم توسعه مس انجرد اهر

فرماندار اهر بر ضرورت اجرای عملیات فاز دوم توسعه مس انجرد این شهرستان تاکید کرد.