مشاغل شهری

بهره برداری از میدان دام تبریز درعید قربان/ تبریز نیازمند ۵۴ بازارچه محلی است
سرپرست سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری تبریز خبر داد:

بهره برداری از میدان دام تبریز درعید قربان/ تبریز نیازمند ۵۴ بازارچه محلی است

سرپرست سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری تبریز گفت: میدان دام یکی از مشکلات چندین ساله تبریز است، مقاومت افراد فعال در این حوزه که به کار سنتی عادت کردند نیازمند تهیه شرایط ویژه برای میدان دام است و اکنون در مرحله انتخاب زمین از سه گزینه ارائه شده هستیم که بعد از انتخاب سریعا آماده سازی خواهد شد و امیدواریم برای عید قربان سال آینده شاهد بهره برداری از میدان دام تبریز باشیم.