مشترکان پرمصرف

کاهش ۲۱ درصدی مشترکان بد مصرف نسبت به سال گذشته

کاهش ۲۱ درصدی مشترکان بد مصرف نسبت به سال گذشته

مدیر بهره برداری از تأسیسات شهری آبفای تهران گفت:منابع آبی مانند سایر انرژی‌ها نظیر گاز و برق به راحتی خارج از حوزه قابل انتقال نبوده و باید رفتاری که نسبت به آب شرب را داریم تغییر داد.