مشلرکت

شرکت‌های استان اردبیل آماده مشارکت در بازسازی قره‌باغ هستند

شرکت‌های استان اردبیل آماده مشارکت در بازسازی قره‌باغ هستند

استاندار اردبیل گفت: شرکت‌های بزرگ این استان آماده مشارکت در بازسازی منطقه قره‌باغ جمهوری آذربایجان با استفاده از فناوری روز هستند.