مشکل شرعی

رواج هم‌خانگی دو خانوار در یک واحد مسکونی
تحفه جدید افزایش سرسام قیمت مسکن و اجاره بها؛

رواج هم‌خانگی دو خانوار در یک واحد مسکونی

روز سه شنبه خبری درباره رواج هم‌خانگی دو خانوار در یک واحد مسکونی منتشر شد که پرده از معضلی بزرگ در جامعه برمی دارد. در حالی که نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مصاحبه ای گفته است که این نوع اجاره نشینی غیرشرعی است و منع قانونی دارد. اما او به این موضوع اشاره‌ای نکرده که لزوما برای تحقق چنین امری نیازی به بستن قرارداد در بنگاه های معاملاتی املاک نیست.