مصطفی سالاری نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی

پرداخت یک ماهه ۲۰ درصد هزینه نسخه الکترونیک

پرداخت یک ماهه ۲۰ درصد هزینه نسخه الکترونیک

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: ۸۰ تا ۹۵ درصد هزینه نسخه الکترونیک پزشکان در همان روز و باقی مانده مطالبات پزشکان نیز حداکثر تا پایان ماه بعد پرداخت می‌شود.