مصوبه مجلس

مصوبه واردات خودرو به مجلس برگشت خورد

مصوبه واردات خودرو به مجلس برگشت خورد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.