معاونت امور زنان ریاست جمهوری

مرخصی پس از زایمان زنان افزایش می‌یابد؟

مرخصی پس از زایمان زنان افزایش می‌یابد؟

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور توضیحاتی درباره مرخصی پس از زایمان زنان ارائه داد.