معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آذربایجان شرقی در واکسیناسیون کرونا رتبه نخست کشور را دارد
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

آذربایجان شرقی در واکسیناسیون کرونا رتبه نخست کشور را دارد

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به سرعت بالای واکسیناسیون علیه کرونا در آذربایجان شرقی در هفته های اخیر اعلام کرد: استان ما از این نظر رتبه نخست کشور را دارد.

واکسیناسیون کرونایی ۷۰ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال آذربایجان شرقی
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد:

واکسیناسیون کرونایی ۷۰ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال آذربایجان شرقی

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از واکسیناسیون کرونایی ۷۰ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال آذربایجان شرقی خبر داد.