معاون حقوقی ریاست‌جمهوری

دهقان: تعداد متهمان پرونده فرش‌های سعدآباد ۹ نفر است

دهقان: تعداد متهمان پرونده فرش‌های سعدآباد ۹ نفر است

معاون حقوقی رئیس‌جمهور، تعداد متهمان پرونده فرش‌های سعدآباد را 9 نفر دانست و با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این باره، گفت: یکی از اعضای ارشد دولت سابق و فرزند وی از متهمان این پرونده هستند.