معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی

نسخه انتخاباتی معاونان فرمانداران و بخشداران

نسخه انتخاباتی معاونان فرمانداران و بخشداران

معاون سیاسی، اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت: تمام عملکرد بخشداران و معاونان فرمانداران در حوزه های مختلف مورد رصد قرار می گیرد، از این رو هیچ یک از بخشداران و معاونان فرمانداری ها نباید له یا علیه نامزدهای انتخابات قدم بردارند.