معاون فرهنگی اجتماعی استان آذربایجان شرقی

پایان قدرت نمایی اراذل واوباش مسلح در شهرستان آذرشهر

پایان قدرت نمایی اراذل واوباش مسلح در شهرستان آذرشهر

معاون فرهنگی اجتماعی استان آذربایجان شرقی از دستگیری اراذل و اوباش سابقه دار و زندانی متواری با تلاش و از جان گذشتگی ماموران انتظامی شهرستان آذرشهر خبرداد.