معاون فرهنگی و اجتماعی

برگزاری ۱۴۹ برنامه در هفته نیروی انتظامی در آذربایجان‌شرقی
معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده انتظامی استان خبر داد:

برگزاری ۱۴۹ برنامه در هفته نیروی انتظامی در آذربایجان‌شرقی

معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده انتظامی استان از برگزاری ۱۴۹ برنامه در هفته نیروی انتظامی در آذربایجان‌شرقی خبر داد.